Regler for Esrum Sø Rundt løbet
Løbet afholdes i overensstemmelse med Dansk Atletik Forbunds love og bestemmelser.
 
Nedenfor følger særlige regler for Esrum Sø Rundt.
 
Deltagerne skal følge arrangørens anvisninger og særlige regler gennem hele løbet. Deltagerne skal overholde arrangørens anvisninger ved overskridelse af tidsgrænsen eller anden mulig årsag til løbsstop. Det er ikke tilladt at starte i en anden persons navn. Navne- og distanceændring kan ske frem til tilmeldingsfristen og på dagen. Startnummeret skal bæres synligt forfra under hele løbet.
 
Det er ikke tilladt at starte efter at starten for den pågældende gruppe er afsluttet.
 
Færdselsreglerne skal overholdes. Der skal løbes med hensyntagen til naturen, andre deltagere og tilskuere. Ledsagerbiler og –cykler samt babyjoggere eller andre køretøjer er ikke tilladt, og dele af ruten vil være lukket for biltrafik.
 
Det er ikke tilladt at smide affald, f.eks. gels på ruten. Brug i stedet de opstillede skraldespande i depotzonerne.
 
Af sikkerhedsmæssige årsager frarådes det at bruge "lyd/musik" (mp3-afspiller, etc.).
 
Deltagere, der ikke følger løbsreglerne, kan blive diskvalificeret, og arrangøren har ret til at inddrage startnummeret.
 
Hvis ulykke/skade opstår under løbet, skal du kontakte nærmeste official. Hvis skaden vurderes at være alvorlig, skal du sørge for at 1-1-2 kontaktes.
 
Ved aflysning af løbet på grund af ”force majeure" kan Fredensborg Atletik Klub tilbageholde den andel af det betalte deltagergebyr, der dækker faktisk afholdte udgifter.

Placering
Løbernes placering på resultatlisterne bestemmes af den opnåede nettotid - dog afgøres podieplaceringerne udfra hhv. 1., 2. og 3. løber, der passerer mållinjen.
 
Ansvarsfraskrivelse
Fredensborg Atletik Klub kan ikke gøres ansvarlige for eventuelle fejl/skader på udstyr eller mangler ved disse, eller for personskader der kommer i forbindelse med din/jeres deltagelse i Esrum Sø Rundt. Husk at du selv er ansvarlig for at have en ulykke- og fritidsforsikring, så du er dækket ordentlig ind.
 
Ligeledes kan vi ikke gøres ansvarlige for nogen art af tab, der knytter sig til din deltagelse i Esrum Sø Rundt. Denne ansvarsfraskrivelse omfatter direkte såvel som indirekte tab, herunder tab som f.eks. skyldes vejret, rute der kortes af grundet omstændigheder som vi ikke har ansvaret for. Vi har ansvaret for at ruten er godkendt og klar, men force majeure (som eksempelvis skovbrand) kan vi ikke drages til ansvar for.
 
Vi forbeholder os ret til at ændre ovenstående retningslinjer for deltagelse i Esrum Sø Rundt. Eventuelle ændringer i retningslinerne vil fremgå af hjemmesiden.
 
Tilbagebetaling af løbsgebyr
Alle tilmeldinger er bindende. Ingen dele af gebyret vil blive refunderet, selv om deltagerne af forskellige årsager (sygdom, etc.) ikke kan deltage. Dog kan navne- og distanceændring ske frem til tilmeldingsfristen og på dagen.
 
Foto/film
Under løbet er der fotografer på ruten og stævnepladsen til at tage billeder af begivenheden.
Disse billeder har arrangørerne ret til at bruge til kommercielle formål – f.eks. reklamer og kampagner. Presse/medier og andre interessenter kan også bruge disse billeder. Hvis du som deltager ønsker at fravælge en sådan brug, skal du kontakte løbsledelsen.
 
Antidoping Danmark
Deltagerne i Esrum Sø Rundt har pligt til at underkaste sig dopingkontrol, som udføres af Anti Doping Danmark eller af organisationer m.v., som Anti Doping Danmark har indgået aftale med herom, samt til at yde Anti Doping Danmark og dopingsekretariatet enhver hjælp, disse måtte finde påkrævet for gennemførelse af dopingkontrol og opklaring af forhold om overtrædelse af nærværende reglement.

SPONSORER

ESRUM SØ RUNDT


Arrangør: Fredensborg Atletik Klub
Kontakt: esr@fredensborgak.dk
SOCIALEMEDIER
Facebook